Bryllup og velsignelse

Vielse
Du kan blive viet i Frørup eller Taarup Kirke, hvis du bor i sognet eller hvis du har eller har haft en særlig tilknytning til sognet. For at blive viet i Folkekirken skal mindst én af jer dog være medlem.

Dato og tidspunkt for vielsen aftales i god tid med præsten.

Bryllup

Det praktiske
På borger.dk I kan finde ægteskabserklæring og prøvelsesattest. Hvis I ikke har mulighed for at betjene jer selv på nettet, kan I få hjælp i kommunens borgerservice eller på biblioteket.

Prøvelsesattest
Prøvelsesattesten, der kun er gyldig i 4 måneder, skal afleveres til kirkekontoret/sognepræsten sammen med navn og adresse på de 2 vidner, som skal være til stede ved vielsen. Uden gyldig prøvelsesattest må præsten ikke foretage vielsen.

Bryllup

Vielsessamtale
I god tid før vielsen vil præsten kontakte jer angående en vielsessamtale. Her gennemgås vielsesritualet, og der træffes aftale om salmer, pynt etc.

Navneændring
Når man gifter sig, beholder man som udgangspunkt sit eget efternavn. Hvis I begge, eller én af jer, ønsker at tage ægtefællens navn i forbindelse med vielsen, kan I anvende dette link:
Navneændring

En navneændring i forbindelse med en vielse er gratis, hvis ansøgningen er indgivet senest 3 måneder efter vielsen, og der opnås en form for navnefællesskab.

Vidner
Ved en vielse eller en velsignelse skal der være to vidner til stede i kirken. Navne og adresser på de to sendes til kirkekontoret inden vielsen/velsignelsen.

I er velkomne til at kontakte præsten for yderligere information.

Bryllup