Menighedsrådets medlemmer

Menighedsrådet består af 8 valgte medlemmer fra menigheden, samt sognepræsten.
Menighedsrådet er konstitueret med formand, næstformand, kontaktperson, kirkeværge, sekretær, bygningssagkyndig, kasserer og personaleansvarlig.

Endvidere deltager en medarbejderrepræsentant i møderne.

Der afholdes møder efter behov, oftest i forbindelse med budgetgennemgang.

Møderne er offentlige, så alle er velkomne, men tilhørere har ikke taleret.

Mødedatoer kan se i kirkernes kalender, som du finder her

André Friis Møller​

Sognepræst og kirkebogsfører

Erik Jensen

Formand

Anita Thuesen

Næstformand og Ansvarlig for Facebook

Anny Kathrine Madsen

Medlem

Bodil Jensen

Kasserer

Lars Mikkelsen

Bygningskyndig

Linda Søgaard Jensen

Kirkeværge

Lis Madsen

Kontaktperson (personaleansvarlig)

Ole Krogh

Sekretær